Featured

Voormalig Greenpeace-oprichter Patrick Moore zegt dat klimaatverandering gebaseerd is op valse verhalen

cdg1Prominente wetenschapper bevestigt bewering dat er 'geen klimaatnoodsituatie' is

Patrick Moore, één van de oprichters van Greenpeace zei in een e-mail die The Epoch Times in handen kreeg dat zijn redenen om Greenpeace te verlaten heel duidelijk waren: “Greenpeace werd ‘gekaapt’ door politiek links toen ze zich realiseerden dat er geld en macht zat in de milieubeweging. [Linksgeoriënteerde] politieke activisten in Noord-Amerika en Europa veranderden Greenpeace van een op wetenschap gebaseerde organisatie in een politieke organisatie gericht op fondsenwerving,” aldus Moore.

Moore verliet Greenpeace in 1986, 15 jaar nadat hij de organisatie mede oprichtte.

De ‘milieu’ beweging is meer een politieke beweging geworden dan een milieu beweging,” zei hij. “Ze zijn vooral gericht op het creëren van verhalen – verhalen die zijn ontworpen om het publiek angst en schuldgevoel aan te jagen, zodat het publiek hen geld zou sturen.

Hij zei dat ze vooral achter gesloten deuren opereren en samenwerken met andere politieke krachten bij de V.N., het Wereld Economisch Forum, enzovoort, die allemaal primair politiek van aard zijn.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] is “geen wetenschappelijke organisatie,” zei hij. “Het is een politieke organisatie die bestaat uit de Wereld Meteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

Het IPCC huurt wetenschappers in om hen te voorzien van ‘informatie’ die het verhaal van de ‘klimaatnoodsituatie’ ondersteunt.

Hun campagnes tegen fossiele brandstoffen, kernenergie, CO2, plastic, enzovoort, zijn misleidend en bedoeld om mensen te laten denken dat de wereld zal vergaan tenzij we onze beschaving kreupel maken en onze economie vernietigen. Ze hebben nu een negatieve invloed op de toekomst van zowel het milieu als de menselijke beschaving.

Vandaag de dag heeft links veel beleid aangenomen dat zeer destructief is voor de beschaving, omdat het technisch niet haalbaar is. Kijk alleen maar naar de dreigende energiecrisis in Europa en het Verenigd Koninkrijk, waar Poetin van profiteert. Maar die hebben ze zelf veroorzaakt door te weigeren hun eigen aardgasvoorraden te ontwikkelen, door zich te verzetten tegen kernenergie, en door een onmogelijk standpunt in te nemen over fossiele brandstoffen in het algemeen,” schreef Moore.

Links heeft Greenpeace ‘gekaapt’

Hij zei dat “groen” voor het milieu en “vrede” voor de mensen de grondbeginselen van de organisatie waren, maar dat vrede grotendeels vergeten was, en groen de enige agenda was geworden.

Veel [zogenaamde] ‘milieu’-leiders zeiden dat ‘de mensen de vijanden van de aarde zijn, de vijanden van de natuur’. Ik kon niet accepteren dat de mens de enige slechte soort zou zijn. Dit lijkt teveel op ‘erfzonde’, dat mensen met het kwaad geboren worden, maar dat alle andere soorten goed zijn, zelfs kakkerlakken, muggen en ziektes,” betoogde Moore.

Hij zei dat de nieuwe dominante filosofie is dat de wereld beter zou zijn als er minder mensen zouden bestaan.

Maar de mensen die dit zeiden waren zelf vrijwilliger om als eerste weg te gaan. Ze gedragen zich alsof ze superieur zijn aan anderen. Dit soort ‘trots’ en ‘verwaandheid’ is de ergste van de kardinale zonden,” zei Moore.

Milieuactivist

Als vooraanstaand geleerde, ecoloog en lange tijd leider in het internationale milieuveld, wordt Patrick Moore algemeen beschouwd als één van ‘s werelds meest gekwalificeerde experts op het gebied van het milieu. Hij is ook één van de oprichters van Greenpeace, ‘s werelds grootste milieu-activistenorganisatie.

Moore promoveerde in 1974 in de ecologie aan de University of British Columbia en kreeg in 2005 een eredoctoraat in de wetenschap aan de North Carolina State University.

Hij was medeoprichter van Greenpeace in 1971 en was negen jaar lang voorzitter van Greenpeace Canada. Van 1979 tot 1986 was Moore directeur van Greenpeace International en een drijvende kracht achter het beleid en de richting van de groep. Tijdens zijn 15-jarige ambtstermijn werd Greenpeace de grootste milieu-activistenorganisatie ter wereld.

In 1991 richtte Moore Greenspirit op, een adviesbureau dat zich richt op milieubeleid, energie, klimaatverandering, biodiversiteit, genetisch gemodificeerd voedsel, bossen, visserij, voedsel en hulpbronnen.

Tussen 2006 en 2012 was Moore medevoorzitter van de Clean and Safe Energy Coalition, een Amerikaanse milieubelangengroepering.

In 2014 werd hij benoemd tot voorzitter van Ecology, Energy, and Prosperity van Frontier Centre for Public Policy, een onafhankelijke Canadese denktank op het gebied van publiek beleid.

In 2019 en 2020 was Moore voorzitter van de CO2 Coalitie, een Amerikaanse non-profit milieubelangengroepering die zich inzet voor het betwisten van valse beweringen over CO2 in relatie tot klimaatverandering.

Vals verhaal over chloor

Op het moment dat ik besloot Greenpeace te verlaten, was ik een van de 6 directeuren van Greenpeace International. Ik was de enige met een formele wetenschappelijke opleiding, Bachelor of Science (BSc Honors) in Science and Forestry en Ph.D. in Ecology. Mijn medebestuurders besloten dat Greenpeace een campagne moest beginnen om ‘chloor wereldwijd te verbieden’.”

Moore zei dat elementair chloorgas inderdaad zeer giftig is en gebruikt werd als wapen in de Eerste Wereldoorlog. Maar chloor is ook een van de 94 [natuurlijk voorkomende] elementen op het Periodiek Systeem en heeft vele rollen in de biologie en de menselijke gezondheid. Keukenzout (NaCl of Natriumchloride) is bijvoorbeeld een essentiële voedingsstof voor alle dieren en vele planten. Het is onmogelijk NaCl te “bannen”.

cdg2

Zoutpannen bedekken 10.000 hectare in Aigues-Mortes waar arbeiders zoutkristallen verzamelen op 22 aug. 2018. Na het oogsten van de ‘fleur de sel’,   een met de hand geoogst zeezout, moeten ze tot september wachten om het zout te oogsten dat als tafelzout wordt gebruikt. 

Hij wees erop dat het toevoegen van chloor aan drinkwater, zwembaden en kuuroorden één van de belangrijkste vooruitgangen in de geschiedenis van de volksgezondheid is geweest bij het voorkomen van de verspreiding van door water overgebrachte overdraagbare ziekten zoals cholera. En ongeveer 85 procent van de farmaceutische geneesmiddelen wordt gemaakt met aan chloor gerelateerde chemie, en ongeveer 25 procent van al onze geneesmiddelen bevat chloor. Alle halogenen, inclusief chloor, broom en jodium, zijn krachtige antibiotica; zonder hen zou de geneeskunde niet hetzelfde zijn.

Greenpeace noemde chloor ‘het duivelse element’ en noemt PVC, polyvinylchloride, of gewoon vinyl, ‘het giftige plastic’. Dit alles is nep [en] dient om het publiek bang te maken. Bovendien versterkt dit misplaatste beleid de houding dat de mens geen waardige soort is en dat de wereld beter af zou zijn zonder de mens. Ik kon mijn collega Greenpeace-directeuren er niet van overtuigen om van dit misplaatste beleid af te stappen. Dit was voor mij het keerpunt,” aldus Moore.

Vals verhaal over ijsberen

Op de vraag hoe Greenpeace haar enorme donaties gebruikt, antwoordde Moore dat het gebruikt werd om “heel veel personeel” (wellicht meer dan 2.000), uitgebreide advertenties en fondsenwervingsprogramma’s te betalen. En vrijwel alle advertenties van de organisatie voor fondsenwerving zijn gebaseerd op valse verhalen, die hij grondig heeft weerlegd in zijn boeken, één voorbeeld waren de ijsberen.

Media, Greenpeace of politici die zeggen dat de ijsbeer uitsterft door het smeltende ijs in het noordpoolgebied, vermelden nooit het Internationale Verdrag inzake ijsberen, dat in 1973 door alle poollanden is ondertekend om de onbeperkte jacht op ijsberen te verbieden. In feite is de ijsbeerpopulatie toegenomen van 6.000 à 8.000 in 1973 tot 30.000 à 50.000 nu. Dit is een vaststaand feit”, zei Moore.

Maar nu zeggen ze dat de ijsbeer in 2100 zal uitsterven, alsof ze een magische kristallen bol hebben die de toekomst kan voorspellen. In feite zag de afgelopen winter op de Noordpool een uitbreiding van het ijs ten opzichte van voorgaande jaren, en Antarctica was de afgelopen winter kouder dan in de afgelopen 50 jaar.

Moore zei dat hij niet pretendeert alles te weten, noch de toekomst vol vertrouwen te kunnen voorspellen, zoals velen in de “klimaatnood”-business beweren te kunnen doen.

Het doel van de ‘Milieu Apocalyps’ theorie

“Ik geloof dat de menselijke bevolking altijd kwetsbaar is geweest voor mensen die onheil voorspellen met valse verhalen,” zei Moore.

De Azteken gooiden maagden in vulkanen, en de Europeanen en Amerikanen verbrandden 200 jaar lang vrouwen als heksen met de bewering dat dit de wereld zou ‘redden’ van slechte mensen. Dit wordt [aangeduid als] ‘kuddementaliteit’, ‘groepsdenken’ en ‘sektegedrag’. Mensen zijn sociale dieren met een hiërarchie, en het is het makkelijkst om een hoge positie te verwerven door angst en controle te gebruiken.

Moore zei dat de milieu-apocalyps theorie vooral gaat over “politieke macht en controle,” eraan toevoegend dat hij zich inzet om mensen te laten zien dat de situatie niet zo negatief is als hen wordt verteld.

Vandaag, in de rijkste landen, maken onze nakomelingen beslissingen waar onze kleinkinderen voor zullen moeten betalen,” zei hij. “Voorspellingen dat de wereld vergaat, worden al duizenden jaren gedaan. Niet één keer is dit uitgekomen. Waarom zouden we het nu geloven?

Mensen zijn van nature bang voor de toekomst omdat die onbekend is en vol risico’s en moeilijke beslissingen zit. Ik denk dat er ook een element van ‘zelfhaat’ in deze apocalyps-beweging zit.

Moore zei dat er vandaag de dag aan de jonge generatie wordt geleerd dat mensen niet waardig zijn en de aarde aan het vernietigen zijn. Door deze indoctrinatie voelen ze zich schuldig en schamen ze zich voor zichzelf, wat de verkeerde manier is om in het leven te staan.

De demonisering van kooldioxide

Er zijn maar weinig mensen die geloven dat de wereld niet opwarmt. Het is duidelijk dat de wereld opwarmt sinds ongeveer het jaar 1700, 150 jaar voordat we fossiele brandstoffen zijn beginnen gebruiken. 1700 was het hoogtepunt van de Kleine IJstijd, die zeer koud was en mislukte oogsten en hongersnood veroorzaakte. Daarvoor, rond 1000 na Christus was er de Middeleeuwse Warme periode toen Vikingen Groenland bewerkten. [En] daarvoor, rond 500 na Chr. waren de Donkere Eeuwen, en daarvoor, de Romeinse Warme Periode toen het warmer was dan vandaag, en het zeeniveau 1 à 2 meter hoger was dan vandaag,” zei Moore.


Zelfs tot ongeveer 1950 was de hoeveelheid gebruikte fossiele brandstoffen en uitgestoten CO2 erg klein in vergelijking met vandaag. We weten niet wat de oorzaak is van deze periodieke temperatuurschommelingen, maar het was zeker niet CO2.

Moore verduidelijkte dat de “minderheidsmening” niet gaat over de geschiedenis van de temperatuur op aarde, maar dat het de relatie tussen de temperatuur en CO2 is die in het middelpunt van het geschil staat.

In dit opzicht ben ik het ermee eens dat velen geloven dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van de opwarming. CO2 is onzichtbaar, dus niemand kan eigenlijk zien wat het doet. En deze ‘meerderheid’ zijn voornamelijk wetenschappers die worden betaald door politici en bureaucraten, media die krantenkoppen schrijven, of activisten die geld verdienen. [De rest is] het publiek dat dit verhaal gelooft, ook al kunnen ze niet echt zien wat CO2 doet,” zei Moore.

Moore gaf een grafiek van de continu gemeten temperatuur over 350 jaar (van 1659 tot 2009) in centraal Engeland. “Als kooldioxide de belangrijkste oorzaak van de opwarming zou zijn, dan zou er een temperatuurstijging moeten zijn langs de kooldioxide curve, maar dat is niet het geval,” legde hij uit.

cdg3

1659-2009 Temperatuur en kooldioxide-uitstoot in Midden-Engeland. (Met dank aan Patrick Moore)

Moore beschreef de demonisering van CO2 als “compleet belachelijk”. Hij voegde eraan toe dat CO2 de basis is van al het leven op aarde en dat de concentratie ervan in de atmosfeer vandaag de dag, zelfs met de toename, lager is dan het is geweest gedurende een groot deel van het bestaan van leven op aarde.

Stijgende CO2 correleert met toegenomen vegetatie: Studie

Uit een studie van 2013 blijkt dat de toename van koolstofdioxide (CO2) de voorbije 30 jaar heeft bijgedragen tot een toename van het groene bladerdek in de dorre gebieden van de wereld.

cdg4

De Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), in samenwerking met de Australian National University (ANU), ontdekte aan de hand van satellietwaarnemingen dat het verspreidingsgebied van vegetatie tussen 1982 en 2015 met 11 procent is toegenomen als gevolg van het effect van kooldioxidebemesting in dorre gebieden in de wereld. (Met dank aan Patrick Moore)

De Australische overheidsinstelling CSIRO voerde het onderzoek uit in samenwerking met de Australian National University (ANU). De gegevens waren gebaseerd op satellietwaarnemingen van het jaar 1982 tot 2010 in delen van de dorre gebieden in Australië, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Er werd een toename van 11 procent gevonden in het bladerdek in het bestudeerde gebied als gevolg van wat “CO2-bemesting” wordt genoemd.

Volgens de studie treedt een bemestingseffect op wanneer verhoogde CO2-niveaus een blad tijdens fotosynthese – het proces waarbij groene planten zonlicht omzetten in suiker – in staat stellen meer koolstof uit de lucht te halen of minder water aan de lucht te verliezen, of beide.

Als verhoogde CO2 het waterverbruik van individuele bladeren doet dalen, zullen planten in dorre omgevingen reageren door hun totale aantal bladeren te vergroten. Deze veranderingen in het bladerdek kunnen per satelliet worden waargenomen, vooral in woestijnen en savannes waar het bladerdek minder volledig is dan op natte plaatsen,” aldus Randall Donohue, de CSIRO-onderzoekswetenschapper.

Het verhaal van de opwarming van de aarde doorbreken

Klimaatalarmisten praten het liefst alleen over klimaatkennis sinds 1850. De tijd daarvoor noemen ze het pre-industriële tijdperk. In dit ‘pre-industriële tijdperk’ was er gedurende meer dan 3 miljard jaar leven op aarde. Vele klimaatveranderingen [deden zich voor in die periode], waaronder ijstijden, broeikastijdperken, grote uitstervingen als gevolg van asteroïde inslagen, en andere onbekende oorzaken,” zei Moore.

Vandaag bevindt de aarde zich in de Pleistocene IJstijd, die 2,6 miljoen jaar geleden begon. … Dus, de meest recente grote ijsvorming, die 20.000 jaar geleden zijn hoogtepunt bereikte, was niet het einde van de ijstijd. We zitten nog steeds in de Pleistocene IJstijd, hoezeer de klimaatalarmisten dit ook willen ontkennen.”

De grote ironie van de huidige paniek over het klimaat is volgens hem dat de aarde nu kouder is dan gedurende 250 miljoen jaar voordat de Pleistoceen-ijstijd begon. En de CO2 concentratie is nu lager dan in meer dan 95 procent van de geschiedenis van de aarde.

Maar dat zou je nooit weten als je luistert naar al die mensen die profiteren van de leugen dat de aarde binnenkort te heet zal zijn voor leven en dat de CO2 concentratie hoger zal worden dan ze ooit is geweest in de geschiedenis van de aarde,” zei Moore.

‘Meer CO2 is gunstig voor het milieu en de mens’

Volgens Moore kopen bijna alle commerciële serreboeren wereldwijd CO2 om in hun kassen te injecteren om zo tot 60 procent hogere gewasopbrengsten te realiseren.

Ik was onder de indruk toen ik over Zuid-Korea vloog [en zag] hoeveel serres er in de valleien staan. Net als British Columbia, heeft Korea veel bergen en niet zo veel vlakke vruchtbare landbouwgrond”.

Ik weet zeker dat de serreboeren meer CO2 in hun kassen stoppen, tot wel het dubbele of drievoudige van wat er nu in de atmosfeer zit. Dat komt omdat bijna alle planten die buiten in de natuurlijke atmosfeer groeien een tekort aan CO2 hebben, en dat is wat hen beperkt om sneller te groeien,” voegde Moore eraan toe.

Lees er alstublieft het hoofdstuk getiteld ‘Klimaat van Angst en Schuld’ in mijn boek op na, "Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom", als u een volledig begrip van deze feiten wilt krijgen,” zei hij.

Moore zei dat de meeste milieuactivisten, politici en zogenaamde experts weten dat we binnen het door hen voorgestelde tijdsschema niet zullen kunnen stoppen met meer fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2-uitstoot niet zullen kunnen verminderen.

In 2015, toen ik de COP (Conference of the Parties) in Parijs bijwoonde, bood ik een publieke weddenschap aan voor 100.000 dollar in een media bericht dat werd uitgestuurd op meer dan 200 media-feeds, dat in 2025 de wereldwijde CO2-uitstoot hoger zou zijn dan in 2015. Er ging niet één persoon op in, zelfs niet van de ‘groenen’”, zei Moore.

Ik weet dat meer CO2 volledig gunstig is voor zowel het milieu als de menselijke beschaving. Ik ben er trots op dat ik directeur ben van de CO2 Coalitie.”

De ironie van ‘koolstofneutraliteit’

Het is gewoon verkeerd om CO2 ‘koolstof’ te noemen. Koolstof is een element waar diamanten, grafiet en roet uit zijn opgebouwd. [En] CO2 is een molecuul dat koolstof en zuurstof bevat en een onzichtbaar gas is dat het primaire voedsel is voor al het leven. [Evenzo] is het onjuist om naar NaCl (keukenzout) te verwijzen als ‘chloor’, ook al bevat NaCl chloor”, aldus Moore.

Moore zei dat wanneer elementen (atomen) met elkaar combineren om verbindingen (moleculen) te vormen, ze altijd heel andere eigenschappen hebben dan de elementen waaruit ze zijn opgebouwd.

“‘Net-Zero’ is ook een politieke term die is verzonnen door activisten die geen wetenschappers zijn. De topleiders van deze kruistocht zijn bijvoorbeeld mensen als Al Gore, Leonardo DiCaprio, en Greta Thunberg, die geen van allen wetenschappers zijn.

Volgens Moore maken Rusland, China en India 40 procent uit van de menselijke bevolking, en zij zijn het niet eens met deze ‘anti-fossiele brandstof’ agenda.

Als we Brazilië, Indonesië en de meeste Afrikaanse landen toevoegen, is er een meerderheid van de wereldbevolking die geen klimaatfanatici zijn”, voegde Moore eraan toe”.

Een andere grote ironie is dat veel landen met de koudste klimaten, zoals Canada, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zich het meest zorgen maken over de opwarming. De gemiddelde jaartemperatuur in Canada is bijvoorbeeld -5,35 graden Celsius.

Moore zei ook dat uitlaatgassen van motoren geen CO2 zijn; het zijn andere stoffen, want CO2 is onzichtbaar en reukloos. Stof is ook geen CO2; het is roet en kan met de huidige technologie onder controle worden gehouden. En kolencentrales die vandaag worden gebouwd, zijn veel schoner dan die van 20 jaar geleden.

‘Wind- en zonne-energie zijn parasieten op de economie’

Zonne- en windenergie zijn beide erg duur en erg onbetrouwbaar. Het is bijna als een geestesziekte dat zoveel mensen zijn gehersenspoeld om te denken dat hele landen kunnen worden ondersteund met deze technologieën,” zei Moore.

cdg5

Een luchtfoto toont voertuigen op de California 14 Highway naast zonnepanelen, onderdeel van een elektriciteitscentrale in Kern County nabij Mojave, Calif, op 18 juni 2021.

Ik geloof dat wind- en zonne-energie parasieten zijn op de grotere economie. Met andere woorden, ze maken het land armer dan wanneer er andere, betrouwbaardere en minder kostbare technologieën zouden worden gebruikt.

Moore zei dat aanbieders van wind- en zonne-energie zwaar leunen op overheidssubsidies, belastingaftrek en mandaten, waarbij burgers gedwongen worden om wind- en zonne-energie te kopen, zelfs als die duurder is, onder het voorwendsel dat het “milieuvriendelijk” is.

Miljoenen mensen betalen meer voor wind- en zonne-energie, terwijl een paar mensen er miljoenen dollars, euros, ponden, enz. aan verdienen. Het is een beetje zoals een Ponzi schema op de aandelenmarkten,” voegde Moore eraan toe.

Ze vereisen enorme stukken land, zijn het grootste deel van de tijd niet beschikbaar, en vereisen dat betrouwbare energie zoals nucleaire, hydro-elektrische, [kolen, en natuurlijk] gas beschikbaar is wanneer wind- en zonne-energie niet beschikbaar zijn.

cdg6

Windturbines bij de kolengestookte centrale Neurath van de Duitse energiegigant RWE in Garzweiler, West-Duitsland, op 15 maart 2021.

Volgens Moore worden bij de bouw van wind- en zonneparken enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt voor mijnbouw, transport en bouw. En op veel locaties produceren ze tijdens hun levensduur lang niet genoeg energie als nodig is om ze te bouwen en te onderhouden.

Waarom gebruiken we geen betrouwbare energie [zoals kernenergie, waterkracht, aardgas, etc.] als primaire bron?” vroeg Moore, en hij voegde eraan toe dat als dat het geval zou zijn, “dan zouden wind- en zonne-energie overbodig zijn.

‘Plastic is geen giftige stof’

Plastic is geen giftige stof. Daarom verpakken we ons voedsel er ook in, om te voorkomen dat het besmet raakt. Plastic wordt niet op magische wijze giftig als het in de oceaan terechtkomt,” zei Moore.

Natuurlijk zeggen ze aan de ene kant dat plastic nooit zal afbreken, en aan de andere kant zeggen ze dat het snel zal vervallen in “microplastics,” die, natuurlijk, handig onzichtbaar zijn zodat niemand dit kan observeren of verifiëren voor zichzelf. Hoe slim!

Volgens Moore kan ons spijsverteringsstelsel het verschil zien tussen “voedsel” en plastic of minuscule zanddeeltjes. Ons lichaam neemt geen zand op in onze bloedbaan, hoe microscopisch klein het zand ook is.

Hij zei dat plastic dat in de oceaan drijft als een klein drijvend rif is, net als drijfhout. Het biedt een oppervlak voor zeedieren om hun eieren op te leggen, zich aan te hechten, en dingen te eten die eraan vastzitten.

Vervuiling is meestal giftig of brengt schade toe aan het leven. Plastic is gewoon ‘zwerfvuil’ naast de weg. Het schaadt niets. Een uitzondering zijn afgedankte visnetten, niet omdat ze van plastic zijn maar omdat ze vorm gegeven zijn om vis te vangen. De milieugemeenschap zou moeten samenwerken met de visserij-industrie om te stoppen met beschadigde netten in zee te gooien en om die netten terug te brengen naar de kade, waar ze kunnen worden gerecycled, gebruikt in een afvalenergiecentrale, of veilig weggegooid,” voegde Moore eraan toe.

Dit interview is een compilatie van een e-mail uitwisseling tussen Moore en de Zuid-Koreaanse professor Seok-soon Park, professor in milieutechniek aan de Ehwa Womans University in Seoul, Zuid-Korea, van november-december 2021. Het werd verstrekt aan The Epoch Times door Park met de toestemming van Moore op 7 juli 2022.

Zowel Park als Moore behoren tot de 1.100 wetenschappers en professionals die de Wereld Klimaat Verklaring (WCD) ondertekenden, die stelt dat er geen klimaat noodsituatie is.

Lee Yun-Jeong

Donate

Door ons te helpen, helpt u uzelf en anderen. Overweeg om onze inspanningen te steunen om boeken te vertalen en de site te onderhouden.